RODO - informacja

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Szlachta zam. w Szczecinie przy ul. Jasnej 69/7 .

Informuję, iż Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówionych usług oraz marketingu usług oferowanych przez Agnieszkę Szlachtę. Danymi tymi mogą być: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzając Państwa dane osobowe stosuję środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli nie wyrażą Państwo na to zgody. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.

Informuję, również, że mają Państwo prawo do żądania od Agnieszki Szlachty dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-mail na adres: a.szlachta@onet.pl lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres: Agnieszka Szlachta 70-777 Szczecin, ul. Jasna 69/7. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w sposób dla Państwa dogodny, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do mojej wiadomości.

Wszelkie ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Agnieszkę Szlachtę możecie Państwo kierować do polskiego organu nadzorczego tj. lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Z poważaniem

Agnieszka Szlachta

© 2017-2019.  Wszelkie prawa zastrzeżone dla Agnieszka Szlachta Fotografia

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now