Makowe Sukienki, projekt fotograficzny, travelling dresses

Regulamin Projektu Edycja II

Regulamin projektu Makowe Sukienki:

 1. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz rejestracji dostępny na grupie Makowe Sukienki na portalu Facebook.

 2. Projekt realizuje się według ustalonego przez organizatora harmonogramu umieszczonego na fanpage oraz grupie.

 3. Organizatorem i patronatem projektu jest Agnieszka Szlachta Fotografia – Studio Fotografii Rodzinnej. Twórcą sukni jest Szalona Pracownia Krawiecka „Rafaela”.

 4. W projekcie edycji II biorą udział 3 suknie koloru brudny róż dla kobiety oraz 2 córek w wieku 2-4 oraz6-8 lat.

 5. Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń komisja wybierze 30 fotografów, którzy zobowiążą się do udziału w projekcie poprzez podpisanie umowy z organizatorem oraz wpłatę 250 zł tytułem kosztów udziału. Umowa zostanie wysłana mailem i podpisana skanem. W projekcie mogą wziąć udział osoby spoza granic Polski, pod warunkiem, że dopłacą różnicę między wysyłką do oraz z ich kraju. Szacowany koszt wysyłek na terenie Polski to 20 zł.

 6. Szacunkowy czas trwania Edycji II projektu to 01.03.2021r.-30.09.2021r.

 7. Fotograf, który zakwalifikuje się do Projektu będzie musiał w ciągu 5 dni kalendarzowych, podczas których będzie w posiadaniu sukni, wykonać minimum 1 sesję z ich udziałem, a następnie przesłać do Organizatora minimum 5 obrobionych ujęć, podpisanych własnym logo, które to Organizator udostępni na stronie i grupie Projektu. Fotograf ten może wykonać nieograniczoną liczbę sesji z sukniami w ciągu 5 dni. Nie ma możliwości wydłużenia terminu 5 dniowego w posiadaniu sukni przez fotografa.

 8. Po upłynięciu 5 dni, każdy fotograf w kolejności jaka została z góry ustalona przesyła do kolejnej osoby z listy suknie w stanie niezmienionym i nienaruszonym. Fotograf, u którego obecnie przebywają suknie ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za ich stan. W przypadku całkowitego ich zniszczenia fotograf pokrywa koszt nowych sukni. W przypadku drobnego zniszczenia fotograf przed oddaniem sukni dalej musi je zreperować na własny koszt. Jeżeli fotograf otrzyma od poprzedniej osoby z listy suknie w stanie uszkodzonym należy ten fakt niezwłocznie udokumentować oraz zgłosić do organizatora.

 9. Kolejność, w której fotografowie będą otrzymywać suknie zostanie ustalona losowo. Fotografowie wysyłają suknie do kolejnej osoby z listy firmą kurierską na koszt Organizatora projektu. Preferowana firma kurierska to Inpost lub DPD, jednak możliwa będzie jej zmiana w porozumieniu z Organizatorem.

 10. Publikując zdjęcia wykonane z udziałem sukni, fotograf musi obowiązkowo oznaczyć na zdjęciu organizatora projektu, stronę projektu oraz autorkę sukni i partnerów projektu.

 11. Każdy fotografb iorący udział w Projekcie bierze udział w konkursie na najlepiej ocenianą sesję. W ramach konkursu każdy uczestnik Projektu, którego zdjęcia z wykonanej sesji będą upublicznione na stronie projektu będzie zbierał lajki. Fotograf, którego sesja uzbiera największą liczbę lajków, uznań, komentarzy, wybije się spośród reszty sesji unikalnością, jakością, emocjami, techniką itp. otrzyma zwrot kosztów udziału w projekcie oraz oficjalne gratulacje i tytuł zwycięzcy II Edycji projektu Makowe Sukienki.

 12. Każdy Uczestnik otrzyma Certyfikat udziału w Projekcie.

 13. W 6 miesięcy po zakończeniu Projektu odbędzie się wystawa prac Uczestników. W ramach wystawy Organizator zapewni: wielkoformatowe wydruki, albumy, poczęstunek, salę, reklamę, media itp. Wystawa II Edycji odbędzie się w marcu 2022r. w Szczecinie (Jeśli miałoby się zdarzyć, że sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwoli to wystawa zostanie zorganizowana w innym terminie). Dojazd i nocleg we własnym zakresie. Jeśli ktoś nie będzie mógł być obecny to jego prace zaprezentuje Organizator. Szczegóły wystawy będą ustalane po zakończeniu Projektu.

 14. Suknie biorące udział w Projekcie zostaną rozlosowane wśród Uczestników po zakończeniu Projektu oraz wystawy. Losowanie odbędzie się na żywo podczas wystawy.

 15. Kwota zebrana w ramach Projektu od Uczestników zostanie przeznaczona na zakup i reparację sukienek, certyfikaty, zorganizowanie wystawy, wielkoformatowe wydruki, albumy, poczęstunek, salę, reklamę, media i promowanie postów Uczestników na Facebook.

Słowniczek:

 • Organizator – Agnieszka Szlachta Fotografia – Studio Fotografii Rodzinnej

 • Autor sukni - Szalona Pracownia Krawiecka „Rafaela”

 • Partner projektu – Eagfa, Mafelo

 • Uczestnik – fotograf, który podpisze umowę z Organizatorem oraz wpłaci w ciągu 3 dni roboczych od podania wyników kwalifikacyjnych do Projektu kwotę, jaka stanowi koszt udziału.

 • Strona projektu -https://www.facebook.com/makowesukienki/

 • Grupa projektu - https://www.facebook.com/groups/261855991905267/

 • Instagram projektu - https://www.instagram.com/makowesukienki/

 • Umowa – umowa pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem projektu, który zostanie wyłoniony spośród wszystkich zgłoszeń, podpisana drogą emailową z wykorzystaniem skanera.

 • Regulamin – spis zasad obowiązujących w projekcie.

 • Koszt udziału – kwota jaką fotograf musi zapłacić za możliwość wzięcia udziału w projekcie. Dotyczy ona tylko osób, z którymi zostaną podpisane umowy, czyli Uczestników. Koszt wynosi 250 zł.

 • Komisja – składa się z organizatora oraz jego pracowników.

 • Konkurs – wyłonienie najlepiej ocenianej przez publiczność w Internecie sesji wykonanej z udziałem sukni projektu.

Projekt fotograficzny Makowe Sukienki